Google Wallet, Google Bank?!

Det har länge diskuterats vilka nya aktörer som på allvar kan ta upp handsken och utmana bankernas dominans inom spara, betala, låna och övriga tjänster för att sköta privatekonomin. För att bryta upp en stelnad bransch så behöver man vända hela branschen upp och ner och helt enkelt förändra/omdefiniera förutsättningarna och spelreglerna på planen Den del av värdekedjan…

Betygsätt detta: